Bränsleekonomitester i praktiken, på vägen – inte bara på rullande landsväg eller i skräddarsydda testmiljöer

 • Att genomföra verklighetsbaserade bränsleekonomistudier på fordonsparker i drift är en utmaning – en utmaning vi ville anta för att kunna bevisa i praktiskt test att produkterna i vår Texaco Fuel Economy-serie ger en bränslebesparing våra kunder kan räkna med.
 • Det innebar ett i praktiken bevisat bränslebesparingstest, utfört under daglig drift på verkliga vägar, inte bara på rullande landsväg eller i skräddarsydda testmiljöer.
 • Vi vet av erfarenhet att driftansvariga för fordonsparker vill se mer än resultaten från bränsleekonomitester utförda på rullande landsväg eller på testbanor eftersom de kanske inte visar hela sanningen.

Därför tog vi, i samarbete med erfarna testingenjörer, fram en verklighetsbaserad testmetodik där vi utnyttjade deras mångåriga erfarenhet av interventionstestning.

Resultaten granskas noggrant för att säkerställa att de är statistiskt säkerställda. Testningen utförs systematiskt så att endast en åtgärd åt gången vidtas på ett och samma fordon. Vi rekommenderar dessutom att alla variabler kontrolleras så noggrant som möjligt. Följande bör beaktas och genomföras för att öka testets noggrannhet:

 • Minst sex fordon bör inkluderas, av samma ålder, tillverkare och modell, med liknande miltal och samma motorstorlek, typ av växellåda och bakaxelutväxling.
 • Däcken måste ha samma dimension, typ och mönsterdjup så att de inte behöver bytas ut under testets gång. Karosstyperna måste vara identiska och ha samma aerodynamiska egenskaper.
 • Inga betydande komponenter får ha bytts ut under fordonets livslängd och fartbegränsarna måste ha samma inställning.
 • Fordonens servicehistorik granskas för att potentiella problem ska kunna identifieras innan det slutliga urvalet görs.
 • Alla fordon förses med extremt noggranna flödesmätare.
 • På grund av väderförhållandena utförs bränsleekonomistudierna mellan mars och oktober. Det finns strikta riktlinjer kring extrema väderförhållanden och om dessa överskrids tas bränsleförbrukningsdata under motsvarande perioder bort.
 • Referensvärden tas fram under en period om fyra veckor för att ge en solid grund för jämförande av de olika åtgärdernas inverkan.
 • Data samlas in dagligen under en sjudagarsperiod och ger veckans snittförbrukning och körsträcka samt den förbrukade bränslemängden. Information summeras under den inledande referensperioden för att ge den ursprungliga snittförbrukningen.
 • Fordonens eventuella telematikutrustning, lastrutiner och rutter granskas för att se om det funnits några avvikelser (t.ex. lång tomgångskörning eller kökörning).

Vi anser att resultaten från oberoende tester visar att våra produkter fungerar, men ta oss inte bara på orden, utan prova produkterna själva ...

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad

RbL är ett rådgivningsprogram avsett att hjälpa våra erfarna tekniker att sätta sig in i detaljerna kring er fordonspark och de utmaningar som ert företag har framför sig. Chevrons RbL-program är avsett att hjälpa de driftansvariga att nå förbättrad bränsleekonomi utan att kompromissa med fordonsprestanda maskinskydd eller TCO-kostnad.

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad