Fallstudier

Vad driftansvariga anser om våra produkter och tjänster och deras inverkan på deras företag har betydelse för allt vi gör. När vi lanserade våra bränsleekonomitester, ville vi få fram robusta, verkliga data, men återkopplingen från de deltagande transportföretagen var också en viktig del av testresultatet.

Gist: En bränslebesparing på 3,47 % fastställt i test av Ursa® Ultra X SAE 10W-30 motorolja

Gist är ett ledande distributionsföretag och ingår i The Linde Group. Med över 3 000 kunder, täcker de ett brett spektrum av handels- och industribranscher. Deras innovativa distributionslösningar har skapats genom insikt om kundernas behov, vilket leder till en optimerad, effektiv och flexibel logistikverksamhet.

  • Vidtagen åtgärd: Ursa Ultra X SAE 10W-30 (motorolja med låg viskositet)
  • Testad fordonspark: 7 fordon (4 bänktester, 3 fälttester) – DAF CF 85 6x2 dragbilar; 410 hk med en bruttovikt på 44 ton, cirka 3 år gamla; baserade i Storbritannien, med repeterbara leveransrutter
  • Testets omfattning: 4 veckor (efter en inledande period med bänktest på 4 veckor) – en sammanlagd körsträcka på över 80 000 km fördelat på de olika testfordonen. Testet övervakades av externa oberoende testspecialisterna BPP Transport Engineers
  • Referensprodukt: E6 Low SAPS 10W-40 motorolja

Resultat: en bränslebesparing på 3,47 %*

Poundland: En bränslebesparing på 3,5 % bevisat i praktiskt test av Techron® HD bränslesystem-rengöring

Poundland Limited är Europas största återförsäljare av varor till enhetspris och med en årlig bränslenota på runt 7 miljoner pund blir alla möjligheter till besparing viktiga. Poundlands affärsidé bygger på att ge kunden fantastisk valuta för pengarna och fokus på effektiv logistik är av största vikt för att företaget ska lyckas, vilket gör dem till en idealisk testpartner.

  • Vidtagen åtgärd: Techron HD (bränslesystemrengöring – kontinuerlig behandling)
  • Testad fordonspark: 8 fordon (4 bänktester, 4 fältprov) – Volvo FM7 4x2 lastbil; 240 hk med bruttovikt på 18 ton, cirka 3 år gamla; baserade i Storbritannien med en blandning av styckegodstransporter och butiksleveranser
  • Testets omfattning: 18 veckor (efter en inledande period med bänktest på 4 veckor) – en sammanlagd körsträcka på över 320 000 km fördelat på de 8 testfordonen. Testet övervakades av externa oberoende testspecialisterna BPP Transport Engineers

Resultat: en bränslebesparing på 3,5 %**

... och Poundland använder numer Techron HD bränslesystemrengöring i hela fordonsparken

* Vedertagna korrigeringsfaktorer för väderförhållanden är inräknade.
** Vedertagna korrigeringsfaktorer för väderförhållanden är inräknade i resultatet. Den positiva effekten kommer gradvis tills insprutarna blivit helt rena (under en 6-veckorsperiod). Ursa® Ultra LE SAE 10W-30 och Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 utvärderades också med positiva resultat och man bestämde sig för att också använda 10W-30-oljan i hela fordonsparken.

Lägg märke till att de här resultaten baserades på en enskild testomgång. Alla fordonsflottor är unika och resultaten kan därför variera.

Så här säger våra kunder ...

“Resultaten från de testade produkterna var mycket uppmuntrade ... men det viktigaste var ändå vetskapen om att de utvärderades enligt en robust och välplanerad process, oberoende av fordonstillverkaren och med noggranna och pålitliga resultat.”

Mick Pethard 
Group Engineering Manager
Gist Limited

Så här säger våra kunder ...

“De omsorgsfullt utförda testerna av Texaco® bränslesystem-rengöring, övervakade av oberoende fordonstekniker, har visat att produkten kan spara stora pengar åt oss och många andra i transportbranschen ... och som resultat av vårt samarbete i testet, har vi nu börjat använda Techron HD för hela vår fordonspark.”

Andy Monk 
Supply Chain Director
Poundland Limited