Ursa®

Europe

Texaco Ursa Parts Guy - Fuel Economy
Loading player...

Ursa - Let's go further

Texaco Ursa bränslebesparande produkter kan ge en i praktiken bevisad bränslebesparing

Texacos tekniskt avancerade serie bränslebesparande produkter, till exempel Texaco Ursa Fuel Economy motorolja, har tagits fram för att ge minskad bränsleförbrukning, bevisat i praktiska tester. För att bevisa effektiviteten hos våra bränslebesparande produkter lät vi erfarna transporttekniker med många års testerfarenhet övervaka våra bränsleförbrukningsprov. Dessa bränsleekonomistudier har utförts på fordonsflottor i normal, daglig drift, för långtradar- och styckegodstransporter samt butiksleveranser – i verkligheten, på vägen – inte bara på rullande landsväg eller i skräddarsydda testmiljöer.

Minimala stilleståndstider

Men det går att göra en ännu större bränslebesparing. Bränslebesparingsserien Texaco Ursa Fuel Economy kombinerar högpresterande produkter framtagna för att ge pålitligt maskinskydd under långa bytesintervall, vilket bidrar till optimal stilleståndstid, underhållskostnad och tillförlitlighet.

Kontakta oss för mer information om våra metoder för bränsleekonomitester och om hur våra bränslebesparingsprodukter kan hjälpa ert företag.