Texaco Fuel Economy-serien: bränslebesparing, prestanda och maskinskydd

Texaco Ursa Fuel Economy motorolja har formulerats enligt de senaste ACEA-specifikationerna och godkänts av en rad olika fordonstillverkare. De har tagits fram för att ge minskad bränsleförbrukning men också för att kunna uppfylla en strängare miljölagstiftning.

På så vis hjälper de transportföretagens driftansvariga att uppfylla de senaste miljökraven utan att behöva kompromissa när det gäller maskinskydd, TCO-kostnad eller stilleståndstid.

Texaco Fuel Economy-produkter består av en serie tekniskt avancerade lågviskösa motoroljor, växellådsoljor och kylvätskor, kompletterade med Techron högpresterande bränslerengöring. Dessa produkter kan ge minskade bränslekostnader, återställda prestanda och mindre CO2-utsläpp.

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad

RbL är ett rådgivningsprogram avsett att hjälpa våra erfarna tekniker att sätta sig in i detaljerna kring er fordonspark och de utmaningar som ert företag har framför sig. Chevrons RbL-program är avsett att hjälpa de driftansvariga att nå förbättrad bränsleekonomi utan att kompromissa med fordonsprestanda maskinskydd eller TCO-kostnad.

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad