Testade i verkligheten, av ledande branschexperter

Bränsleekonomitester utförda under mindre kontrollerade former kan ge inkonsekventa resultat och leda till att presenterade data och slutsatser ifrågasätts. På samma sätt har vissa företags orealistiska påståenden om bränslebesparingar bidragit till att skapa en cynisk kultur och försämrad tillit till de möjligheter som finns.

Tester utförda under kontrollerade former på särskilda testbanor och rullande landsväg är vanliga metoder för bränsleekonomistudier, men de överensstämmer inte alltid med resultaten i verklig drift.

Det finns en rad olika vetenskapliga metoder för att mäta bränsleförbrukning under kontrollerade former, vilket ger oss värdefulla referensvärden, men vi vet också att driftansvariga vill kunna se resultaten i sin dagliga drift. Därför har Chevron samarbetat med experter i transportbranschen för att utveckla riktlinjer för praktiska tester i daglig drift.

En kombination av omsorgsfull insamling av referensdata, dokumenterade steg för begränsning av variabler och en detaljerad statistisk analys av de data som genererats samverkar för att ge pålitliga resultat. Kontakta oss om du vill veta mer om vår testmetodik.

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad

RbL är ett rådgivningsprogram avsett att hjälpa våra erfarna tekniker att sätta sig in i detaljerna kring er fordonspark och de utmaningar som ert företag har framför sig. Chevrons RbL-program är avsett att hjälpa de driftansvariga att nå förbättrad bränsleekonomi utan att kompromissa med fordonsprestanda maskinskydd eller TCO-kostnad.

RbL-programmet: expertrådgivning för optimering av fordonsparkens TCO-kostnad