Ursa®

Europe

 
Möjlig bränslebesparing
Ange information om er
fordonspark nedan.
lastbilar
km
l/100 km
SEK
%
Fältens innehåll kan redigeras.
Alla fält måste vara ifyllda.
Årlig potentiell besparing med Ursa lågviskösa motoroljor
 
 
Minskade bränslekostnader
SEK 0
Minskade utsläpp av CO2
0 kg
Uppskattat antal liter/100 km
0,00
Ökad körsträcka (%)*
0 %
* Baserat på data från Defra/DECC:s GHG-omräkningsfaktorer för företagsrapportering, publicerade i juni 2013.
 
 

Spara med Ursa

Produkterna i Texaco Ursa Fuel Economy-serie kan hjälpa driftansvariga att nå minskade bränslekostnader. Om du vill veta mer om vad våra bränslebesparande produkter kan göra för ert företag, anger du info om er fordonsflotta här ovan för att se er potentiella bränslebesparing nu.

Mer information

Vi kommer att utföra fler expertledda bränslebesparingstester tillsammans med utvalda fordonsparker för att ytterligare understryka de verkliga minskade bränslekostnader som Texaco Ursa dieselmotorolja kan ge tillsammans med de övriga produkterna i Fuel Economy-serien.

Kontakta oss för mer information om våra metoder för bränsleekonomitester och om hur våra bränslebesparingsprodukter kan hjälpa ert företag.